Kalibrlənmə “Ölçmələrin vəhdətinin təmin edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq aparılır və ölçmələrin qeyri-dəqiq nəticələrinin insan həyatının və sağlamlığının qorunması, ətraf mühitin, bitki və heyvanlar aləminin mühafizəsi, dövlətin müdafiəsi və təhlükəsizliyinə mənfi
təsirlərinin qarşısını almaq məqsədi daşıyır.

centered-image-hp

Fəaliyyətimiz haqqında

İlk növbədə dəqiqlik

 • Ölçmə vasitələrinin kalibrlənməsini razılaşdırılmış şərtlərə uyğun və müəyyən edilmiş vaxtda aparmaq
 • Kalibrlənmənin nəticələrinin dəqiqliyini, obyektivliyini və düzgünlüyünü təmin etmək
 • Sınaq bölmələrinin fəaliyyətini əlaqələndirmək
 • Akkreditasiya tələblərinə uyğunluğu həmişə saxlamaq
 • Sınaq avadanlıqlarının attestasiyada və ölçmə vasitələrinin dövri olaraq yoxlamadan keçirilməsini təmin etmək
 • Sınaq metodları və proqramlarını işləmək

ƏTRAFLI

Sərfəli qiymətlər

Yüksək xidmət

Peşəkar heyət

Vaxta qənaət

Laboratoriyanın fəaliyyətinin təşkili

 • akkreditasiya sahəsi ilə müəyyən olunmuş ÖV-nin yoxlanmasını aparmaq
 • sınaq avadanlıqlarının imkanına uyğun ÖV-nin yoxlanış çeşidini formalaşdırmaq
 • ÖV-nin yoxlanış aparılma müddətinin planlarını tərtib etmək
 • ÖV-nin yoxlanışının aparılması üçün lazım olan işləri təşkil etmək
 • sınaq vasitələrini və ÖV-nin yoxlanışını mükəmməlləşdirmək
 • sınaq metodları və proqramlarını işləmək
 • sinaqlara aid təşkilati-metodiki sənədləri işləmək
 • qabaqcıl sınaq metodları, yeni ölçü vasitələri və sınaq avadanlıqları haqqında məlumatlar toplamaq, öyrənmək və tətbiq etmək
image-home-22

Son Xəbərlər

Hörmətli müştərilər
fevral ayında xüsusi
təklif

“AzeTest” MMC sizi
əməşdaşlığa
dəvət edir.

Ətraflı

Kalibrləmə

 • Ümumi məlumat
 • Kalibrləmənin məqsədi
 • Kalibrləmə prosesi
 • Tariflər

Sertifikatlaşdırma

 • Ümumi məlumat
 • Akkreditasiya sahəsi
 • Sertifikatlaşdırmanın məqsədi
 • Sertifikatlaşdırma prosesi
 • Sertifikatlaşdırmanını növləri

Laboratoriya

 • Struktur
 • İşçi etalonlar
 • Akkreditasiya sahəsi
 • Laboratoriyanın funksiyaları
 • Laboratoriyanın vəzifələri

Faydalı linklər

 • www.smp.gov.az
 • www.metrology.gov.az
 • www.oiml.org
 • www.coomet.org