Žrtva PDF ✓ Hardcover


 • Hardcover
 • 528
 • Žrtva
 • Janko Matko
 • Croatian
 • 23 June 2019
 • 8631300195

10 thoughts on “Žrtva

 1. Nina Nina says:

  Žrtva PDF ✓ Hardcover Žrtva mobile, ŽrtvaŽrtva PDFEPUBThis review has been hidden because it contains spoilers To view it, click here Prica je napisana po istinitom doga aju iako mislim da je samo kostur istinit.Po meni se previ e idealizira selo i narod Grofovija je opisana nesto realnije imaju puno nedostataka ali i pokoju vrlinu.Ljuba Kraljevi opisana je kao svetica, voljela bi da sam u zivotu upoznala takvu osobu ali nisam i iskreno mislim da ni ne postoji niti je ikada postojala.Nagla eno je po tenje i moral seljaka naspram povr nosti i nepo tenja grofova koji misle da sve i svakoga mogu kupiti novcem Ljude vrednuj Prica je napisana po i


 2. Maja Azic Maja Azic says:

  Žrtva PDF ✓ Hardcover Žrtva mobile, ŽrtvaŽrtva PDFEPUBEvo i nove pro itane knjige meni omiljenog pisca Janka Matka Rije je o knjizi rtva U ovoj knjizi ispreple u se snovi, odgovornost,mo , strast i razo arenje Pri a je to o zabranjenoj ljubavi groga Erdodyja i obi ne seljanke Dal e ta ljubav prije i sve prepreke ili ne otkrite sami Iako je knjiga odeblja mene je jednostavno vukla dalje Janko Matko je hrvatski pu ki pisac koji kroz svoja dijela provla i teme domoljublja, hrvatske povijesti i vjere na eg naroda Stoga u


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ŽrtvaŽrtva PDF ✓ Hardcover Žrtva mobile, ŽrtvaŽrtva PDF/EPUBJanko Matko je hrvatski pu ki pisac Napisao je dvanaest pu kih romana Svi su pisani lakim stilom, pristupa nom itatelju Svaki roman ima za fabulu istinit doga aj.


About the Author: Janko Matko

Žrtva PDF ✓ Hardcover Žrtva mobile, ŽrtvaŽrtva PDF/EPUBJanko Matko pripovjeda , najzna ajniji predstavnik tzv pu ke knji evnosti Ro en je u Brleni u kraj Kra i a Polazio je franjeva ku gimnaziju u Vukovaru Zbog slomljene noge i neprilika I svjetskog rata prekinuo je kolovanje, izu io urarski, opti arski i draguljarski obrt u Vukovaru, potom ivio u Rijeci, a od u Zagrebu Tu po inje obna ati razli ite du nosti u kulturnom dru tvu Hrvatski radi a te vodi vlastitu urarsku radionicu Godine postao je predsjednik pjeva kog dru tva Zvonimir Prvu pripovjest Do i u ku i, majko, za Bo i objavio je jo u vukovarskim Sriemskim novinama , a prvi rtva od dvadesetak romana tri su iza la posmrtno kojima je tematikom iz nacionalne povijesti, domoljubljem i duhovnom religiozno u privukao nara taje hrvatskih itatelja Sam je napisao dramatizacije svojih romana Mo zemlje, Tajna i Pokajnik, a Fotezova dramatizacija rtve izvo ena je na vi e pozornicaMatko se ubraja me u rijetke pisce koji su znali na i put do iroke itateljske publike Ponajprije ga je zanimala pri a vezana za hrvatski narod i svaki je njegov roman fabulativno zasnovan na istinitom doga aju, no oblikovan tipi nim karakteristikama trivijalnoga sentimentalnog ili pustolovnog romana Teme su njegovih djela klasne razlike me u ljubavnicima rtva, Mo zemlje, Dragulji i strasti, , neugasiva ljubav spojena s osje ajem du nosti Dva ivota jedne ene, Ribar i , , povijest hrvatskih plemenita a Pla ume, Krv nije voda, , nesretna povijest izrabljivanih ena i nezakonite djece Slu avka, , tragi na ljubav dvoje mladih rodbinski vezanih Bez krivnje krvi, , mlade godine Alojzija Stepinca Kardinalova ljubav, itd Svi ti romani uklju uju sna ne emocije, zamr ene i neo ekivane zaplete, mno tvo zapreka na ivotnom putu pozitivnih junaka, koje oni svladavaju uz mnoge rtve, ali uvijek uz pretpostavku da istina i pravda moraju pobijediti Likovi su karakterizirani crno bijelom tehnikom, a za pozitivne junake i poantu romana usko ve e glorificiranje rodoljublja i duboku religioznost Kritika je njegova djela naj e e pre u ivala jer su bez umjetni ke vrijednosti, ali s dubokim pu kim shva anjem socijalne ravnopravnosti Ta su djela lako nalazila put do itatelja postaju i nezaobilazan dio masovne kulture na ega vremena Janko Matko umro je u Zagrebu godine.