Köprü MOBI ✓ Paperback


 • Paperback
 • 255
 • Köprü
 • Ayşe Kulin
 • Turkish
 • 05 April 2019
 • 9751407931

10 thoughts on “Köprü

 1. Gülay Cansever Gülay Cansever says:

  Köprü MOBI ✓ Paperback köprü kindle, KöprüKöprü Epubok be endim ve okumak i in niye bu kadar ge kald m diye kendime k z yorum


 2. Suzi Suzi says:

  Köprü MOBI ✓ Paperback köprü kindle, KöprüKöprü EpubPKK n n y re halk na verdi i zarar , oradaki gen leri kullanarak ya att ac lar , k pr n n in as s ras nda ya anan aksilikleri ok ak c bir dille anlatan yazara te ekk rler Kendisine verilen yet


 3. Jeyan Aslan Jeyan Aslan says:

  Köprü MOBI ✓ Paperback köprü kindle, KöprüKöprü EpubAy e Kulin in en iyi roman de il belki, ama anlatt hikayenin g c insan etkilemeye yetiyor Tarihi bilgileri yumu atmak, s k c l ktan kurtarmak i in insan hikayelerine ba lamas , zaten s k ba vurdu u bir yol ama bu romanda biraz dikkat da t c olmu T rkiye nin yak n tarihine dair, ok g l bir hikaye.


 4. Adnan Adnan says:

  Köprü MOBI ✓ Paperback köprü kindle, KöprüKöprü Epubdealist Vali Recep Yaz c o lu nun hik yesidir K pr Erzincan da otuz y ld r yap l a mayan bir k pr n n, y re halk n n, ter r sorunlar n n, Ba ba lar katliam n n perde arkas nda Vali nin m cadelesi anlat l r.Vali Yaz c o lu, i ki i meyip i ine sayg duyan, b rokratik engellere tak l p kalmayan, halk n hakl taleplerini kendi hayat ndan st n g rerek, tek tip g r lere meydan okumas , b yle hizmet adamlar da varm dedirtti bana.Okudu um ilk Ay e Kulin roman Bir solukta okunabilecek bir eser dealist Vali Recep Yaz c o lu nun hik yesidir K pr Erzincan da otuz y ld r yap l a mayan bir k pr n n, y re halk n n, ter r sorunlar n n, Ba ba lar katliam n n perde arkas nda Vali nin m cadelesi anlat l r.Vali Yaz c o lu, i ki i meyip i ine sayg duyan, b rokratik engellere tak


 5. Perihan Perihan says:

  Köprü MOBI ✓ Paperback köprü kindle, KöprüKöprü EpubUla amad n yer sana ait de ildir Ho Ali Oysa Ba p nar ve K yleri harita zerinde bana ait g z kmekteler Recep Yaz c o lu nun hayat ndan esinlenerek yaz lm bir kitap Y llard r k pr s olmad i in ehirle ili kisi kesilmi insanlar n hikayesi.Sonu ta o k pr ye kavu urlar ama ekilen zahmetler de b yle bir romana konu olacak kadar oktur.Yazar n dili de zaten bilindik sade ve ak c.


 6. Mert Tuzer Mert Tuzer says:

  Köprü MOBI ✓ Paperback köprü kindle, KöprüKöprü EpubAlevi s nni, k rt t rk, 2likler, 3l kler, z tl klar, at malar. Anadolu insan i in hepsi yalan araya k pr kurmak, her zaman 1 olmakt r aslolan bu romanda da oldu u gibi..


 7. Nizami Alisoy Nizami Alisoy says:

  Köprü MOBI ✓ Paperback köprü kindle, KöprüKöprü EpubBa da Hac bala Abutal bov olmaqla, b t n cra ba lar n n oxumas vacib olan bir kitab.


 8. Arife Turan Arife Turan says:

  Köprü MOBI ✓ Paperback köprü kindle, KöprüKöprü Epubok g zel bir kitap k pr s recini ve bunu anlat rkende erzincan k ylerinin hayat hikayesini ok g zel ba lam birbirine


 9. Büşra (thestarkinthenorth) Büşra (thestarkinthenorth) says:

  Köprü MOBI ✓ Paperback köprü kindle, KöprüKöprü EpubK pr starkyorumluyor Ola an st bir b rokrat n, otuz y l bekledikten sonra kavu ulan bir k pr n n ve do unun t reye teslim olmu insanlar n n yk s.Vali Recep Yaz c o lu nun renkli ki ili i, k pr yap m n ger ekle tiri i an s na Ay e Kulin taraf ndan yaz lan ola an st bir eser K pr Ay e Kulin ile tan t m kitap Kalemine hayran kald m, bir solukta okudu um bu kitab yla birlikte yazardan okuyaca m di er kitaplar i in olduk a heyecanl y m D nemin ya ant s na ve olaylar na k tutan, K pr starkyorumluyor Ola an st bir b rokrat n, otuz y l bekledikten sonra kavu ulan bir k pr n n ve do unun t reye teslim olmu insanlar n n yk s.Vali Recep Yaz c o lu nun renkli ki ili i, k pr yap m n ger ekle tiri i an s na Ay e Kulin taraf ndan yaz lan ola an st bir eser K pr Ay e Kulin ile tan t m kitap Kalemine hayran kald m, bir solukta okudu um bu kitab


 10. Meltem Meltem says:

  Köprü MOBI ✓ Paperback köprü kindle, KöprüKöprü EpubErzincan dolaylar nda ge en trajik bir ya am yk s d r dealist bir b rokrat olan Vali Recep Yaz c o lu nun do uda halk n cehaletiyle ve geri kalm l kla ba edi i bir k pr n n in a edilmesi ba lam nda anlat l r Zaman zaman valinin n n yle hesapla an i sel y zle mesi ok manidard r Ayr mc l n ve ter r n insan hayatlar n ac tesad flerle nas l yaralayabildi i g zler n ne serilmi.Kesinlikle okunmas gereken bir kitap O talihsiz olaylar n ger ekli i, ve daha nic


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

KöprüKöprü MOBI ✓ Paperback köprü kindle, KöprüKöprü EpubNovel.


About the Author: Ayşe Kulin

Köprü MOBI ✓ Paperback köprü kindle, KöprüKöprü EpubAy e Kulin is a Turkish contemporary novelist and columnistKulin graduated in literature from the American College for Girls in Arnavutk y She released a collection of short stories titled G ne e D n Y z n in A short story from this called G lizar was made into a film titled K r k Bebek in , for which she won a screenplay award from the Turkish culture ministry Kulin worked as a screen writer, cinematographer and producer for many films, television series and advertisements In , she won the Best Cinematographer Award from the Theatre Writers association for her work in the television series Aya l ve Kirac larIn , she wrote a biography of M nir Nureddin Sel uk titled Bir Tatl Huzur With a short story called Foto Sabah Resimleri she won the Haldun Taner Short Story Award the same year and the Sait Faik Story Prize the next year In , she was chosen as the Writer of the year by the stanbul Communication Faculty for her biographical novel Ad Aylin, She won the same award the next year for her short story Geni Zamanlar In November , she wrote a novel called Sevdalinka about the Bosnian Civil War and in , a biographical novel called F reyya In June , she put out a novel titled K pr about drama in Turkey s eastern provinces and how they shaped the republic s early historyIn May , Kulin wrote a novel titled Nefes Nefes e about the Turkish diplomats who saved in the lives of Jews during the holocaust in World War She has married twice, her latest novels Hayat and Huzun describe her life with her spouses, Mehmet Sarper and Eren Kemahli Both ended in divorce but she bore sons from the marriages.