Kokular Kitabı Kindle ✓ Hardcover


  Study Material IGNOU Solved Assignments hayatBu kitab okuduktan sonra bir bebe i severken, do algaz faturan z yat r rken, ba n z n zerinden bir g vercin s r s ge erken, al veri yaparken, ans z n nostaljiye kap ld n zda, kendinizi kar cinsi etkilemeye al rken yakalad n zda, hatta asans re bindi inizde, art k ba ka a r mlarla d nmeye ba layacaks n zKokular Kitab n d n p d n p okuyacaks n z burnunuzda t tecek Ama hepsi bu de il, merak etmeyin Daha cilt s ras n bekliyor bunun parf m var, k lt rel tarihi var, lezzet boyutu var Annemizin karn ndayken ba layan koku yla maceram z n ayr nt l hik yesi, yine orada ba layan lezzet le tamamlanacak nsan n gizli pusulas burnun, dolay s yla koku nun akla gelen, gelmeyen neredeyse her eyimize sirayet eden d nyas na ho geldiniz."/>
 • Hardcover
 • 390
 • Kokular Kitabı
 • Vedat Ozan
 • Turkish
 • 23 October 2019
 • null

10 thoughts on “Kokular Kitabı

 1. Mine ISIK Mine ISIK says:

  Kokular Kitabı Kindle ✓ Hardcover kokular epub, kitabı pdf, Kokular KitabıKokular Kitabı MOBIok merak ederek ald m, iyi ki merak etmi im dedirten Kokular Kitab i in Vedat Ozan a ne kadar te ekk r etsem az O tu lar p tp tlayan parmaklar na sa l k Bilgisayarda yaz


 2. Burcu Yıldızer Burcu Yıldızer says:

  Kokular Kitabı Kindle ✓ Hardcover kokular epub, kitabı pdf, Kokular KitabıKokular Kitabı MOBINormalde ak lda tutulmas kolay olmayan o u bilgiyi yle g zel hik yele tirerek anlatm ki haf zada yer a lmamas m mk n de il Olduk a rahat okumas olan, kokuyla ilgili kimi zaman beni hayrete d ren bilgilerin topland ok renkli bir kitap olmu.


 3. Figen Figen says:

  Kokular Kitabı Kindle ✓ Hardcover kokular epub, kitabı pdf, Kokular KitabıKokular Kitabı MOBIHi bilmedi im iki hastal rendim kakosmia k t koku ve anosmia koku duyusu kayb ama otizm ile koku aras ndaki ok merak etti im ili kiyi bulamad m koku alma duygusu geli memi ocuklar n otizm riski ta d klar na dair bir iddia var bir di eri zeki ocuklar n koku alma yetene i ok olurmu.


 4. Türkay Türkay says:

  Kokular Kitabı Kindle ✓ Hardcover kokular epub, kitabı pdf, Kokular KitabıKokular Kitabı MOBIVedat Ozan n Kokular Kitab , ba lang c ndan sonuna kadar ilgiyle okunan, s k c olabilecek teknik konular , ak c bir dille okunur hale getiren, her b l m nde yeni bilgiler i eren keyifli bir kitap ok zengin bir literat r listesinin yan nda, dizin arac l yla tekrar tekrar d n p bakabilece iniz bir ba vuru kitab da olmu Tarih, k lt r, mitoloji,


 5. Hazal Hazal says:

  Kokular Kitabı Kindle ✓ Hardcover kokular epub, kitabı pdf, Kokular KitabıKokular Kitabı MOBIBir inceleme kitab oldu una inanamayaca n z kadar e lenceli bir slupla yaz lm kitap Bol bol notlar alarak okudum Proust etkisinden tutun da, ya l l n kokusuna kadar o kadar ilgin bilgilerle dolu ki kitap bitince istemsizce koku fark ndal n z art yor Vedat Ozan n eme ine sa l


 6. Esra Gürtunca Mısırlıoğlu Esra Gürtunca Mısırlıoğlu says:

  Kokular Kitabı Kindle ✓ Hardcover kokular epub, kitabı pdf, Kokular KitabıKokular Kitabı MOBIok emek harcanm , ok samimi bir dille yaz lm ayr ca sadece koku de il pek ok konuda ilgin bilgiler veren, keyif alarak ve merakla okudu um bir ba ucu kitab Te ekk rler Vedat Ozan ve eme i ge enler.


 7. Gökhan KÜÇÜK Gökhan KÜÇÜK says:

  Kokular Kitabı Kindle ✓ Hardcover kokular epub, kitabı pdf, Kokular KitabıKokular Kitabı MOBIAnlat m dili olarak son zamanlarda okudugun en iyi kitap..


 8. Aslı Yıldız İnal Aslı Yıldız İnal says:

  Kokular Kitabı Kindle ✓ Hardcover kokular epub, kitabı pdf, Kokular KitabıKokular Kitabı MOBIOkuma degil, seyahat gibiydi cok dolu dolu bir icerik, sikmayan bir anlatim, meraklisi kacirmasin


 9. Anıl Günbattı Anıl Günbattı says:

  Kokular Kitabı Kindle ✓ Hardcover kokular epub, kitabı pdf, Kokular KitabıKokular Kitabı MOBIUfak hikayelerle bezenmi , harika bilgilerle dolu bir kitap.


 10. Cem Türkoglu Cem Türkoglu says:

  Kokular Kitabı Kindle ✓ Hardcover kokular epub, kitabı pdf, Kokular KitabıKokular Kitabı MOBI..


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kokular KitabıKokular Kitabı Kindle ✓ Hardcover kokular epub, kitabı pdf, Kokular KitabıKokular Kitabı MOBI Koku denince, T rkiye de akla ilk gelen isim Vedat Ozan lk kitab ve uzun soluklu al mas n n ilk cildi Kokular Kitab nda meselenin hemen her cephesini ku at yor mitoloji, k lt rel tarih, kimya, ekonomi politik, psikoloji, edebiyat, g ndelik hayatBu kitab okuduktan sonra bir bebe i severken, do algaz faturan z yat r rken, ba n z n zerinden bir g vercin s r s ge erken, al veri yaparken, ans z n nostaljiye kap ld n zda, kendinizi kar cinsi etkilemeye al rken yakalad n zda, hatta asans re bindi inizde, art k ba ka a r mlarla d nmeye ba layacaks n zKokular Kitab n d n p d n p okuyacaks n z burnunuzda t tecek Ama hepsi bu de il, merak etmeyin Daha cilt s ras n bekliyor bunun parf m var, k lt rel tarihi var, lezzet boyutu var Annemizin karn ndayken ba layan koku yla maceram z n ayr nt l hik yesi, yine orada ba layan lezzet le tamamlanacak nsan n gizli pusulas burnun, dolay s yla koku nun akla gelen, gelmeyen neredeyse her eyimize sirayet eden d nyas na ho geldiniz.


About the Author: Vedat Ozan

Kokular Kitabı Kindle ✓ Hardcover kokular epub, kitabı pdf, Kokular KitabıKokular Kitabı MOBI y l nda Kad k y Anadolu Lisesi ni Kad k y Maarif Koleji bitirdi Y ksek renimi y l nda Bo azi i niversitesi nde tamamlad FSAK ta foto raf zerine ald e itimlerin ard ndan proje koordinat rl ve foto raf e itmenli i yapt Bunun yan s ra FSAK Dergisi yay n kurulunda da yer aldProfesyonel ba ms z parf m rl n n yan s ra duyular ve zellikle koku duyusu konusunda al malar yapt aras nda frekans ndan yay n yapan A k Radyo da Sal sabahlar da Koku adl program haz rlay p sundu Koku duyusu ile ilgili olarak e itli konferans ve seminerlere kat ld , ayn zamanda niversitelerde e itli derslere konuk e itmen olarak davet edildi Bunun yan s ra bir ok dergide koku zerine makaleler kaleme ald Harper s Bazaar, Marie Claire Maison, Vogue T rkiye gibi dergilerde de kendisi ile koku duyusu zerine yap lan s yle iler yer ald.