8-9 Senedir Kendimi İyi Hissetmiyorum eBook ë 8-9


8-9 Senedir Kendimi İyi Hissetmiyorum 8-9 Senedir Kendimi İyi Hissetmiyorum eBook ë 8-9 senedir ebok, kendimi download, İyi kindle, hissetmiyorum free, 8-9 Senedir free, Kendimi İyi ebok, 8-9 Senedir Kendimi İyi Hissetmiyorum Senedir Kendimi İyi download, 8-9 Senedir Kendimi İyi Hissetmiyorum PDF/EPUBKendimi İyi PDF Î Ba kas na ait bir memnuniyetin g lgesinde dinlenemezsiniz Elinizdeki eser M lerde 8-9 Senedir PDF/EPUB ² dilden dile anlat lan epik bir destan olabilirdi O durumda tanr lar, kahramanlar, mucizeler ve Senedir Kendimi İyi MOBI î b y k y k mlar n yk s n okumay bekleyebilirdinizAsl nda Senedir Kendimi yi Hissetmiyorum da bunlar n hepsi var Yaln zca olaylar g n m zde, belirsiz bir kentin belirsiz bir soka nda yer alan Thunder Shadows isimli bir kahvehanede ge iyor Kahramanlar da Ekrem, Mustafa, Sezer, smet, Masis ve kbal Abi izin versen anlataca m Demem o ki nce yle d nd m, acaba salonda bir han m al sa ok k g z kmez mi Sonra dedim, tabii ki ahane bir ey olur Arkas ndan akl ma bu arkada m geldi Her t rl etnik yap ya ve inanca ok sayg l olan Thunder Shadows a siyahi bir han m daha ok yak r diye d nd m D nyan n en sa ma mekan nda, birbirinden ac kl karakterler etraf nda ak p giden bu hikaye bizi hem g lmekten deh ete d r yor hem de mikroskobik ya amlar m za d r st e bakmaya a r yor En az ndan vicdan m rahat m Ben, en az ndan do ru olan m yapt m Bu da yetmiyor de il mi O zaman, yerimde kim olsa ayn eyi mi yapard nsan n kendisiyle ayn fikirde olamamas ne fena B t n enerjisini iyi ve do ru olan yapmak i in harcayan, ancak ifrata ka p b sb t n deliren ve en sonunda birbirinin i ine la mlar ak tan insanlar n dram n ok tan d k bulacaks n z Bir oban gibi g d yordum Mithat abinin hislerini Onu erkenden uyand ran s k nt lar , benim ok de erli koyunlar md sanki K z karde iyle ilgili kayg lar na kaval al yordum Fazla z lece i bir konuya de erse dilim, hemen yolluyordum i imdeki sinsi k pe i Hem onu kurtar yordum hem de kendi k pekli imi.

  • Paperback
  • 284
  • 8-9 Senedir Kendimi İyi Hissetmiyorum
  • Feyyaz Yiğit
  • Turkish
  • 24 January 2018
  • null

About the Author: Feyyaz Yiğit

8-9 Senedir Kendimi İyi Hissetmiyorum eBook ë 8-9 senedir ebok, kendimi download, İyi kindle, hissetmiyorum free, 8-9 Senedir free, Kendimi İyi ebok, 8-9 Senedir Kendimi İyi Hissetmiyorum Senedir Kendimi İyi download, 8-9 Senedir Kendimi İyi Hissetmiyorum PDF/EPUBKendimi İyi PDF Î .


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *